چهارشنبه 21 آذر‌ماه سال 1386
منبع: www.p30download.com

Service Pack 2 پس از گذشت ۳ سال از انتشار 
 RC1 نماینده ی انتشار Service Pack 3 Windows XP

عرضه شد


پسورد: www.p30download.com

 دانلود سرویس پک 3 ویندوز ایکس پی - سرور راپید شیر
دانلود - 336 مگابایت (بخش اول) دوم | سوم | چهارم

 دانلود سرویس پک 3 ویندوز ایکس پیسرور مگا آپلود
دانلود - 336 مگابایت (بخش اول) | دوم | سوم | چهارم

سایت سازنده